Close

आपत्ती वेवस्थापन

संपर्काचो तपशील

दक्षीण गोंय जिल्ल्याचे जिल्लोधिकारी कार्यालय,

माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुल,

केटीसी बस स्टॅण्डां लागीं,

मडगांव, दक्षीण गोंय जिल्लो, गोंय, भारत-403601

दूरभास: 0832-2794100