Close

कशें येवप

हवाई

मडगांवां सगळ्यांत लागींचो विमानतळ म्हळ्यार दाबोळी विमानतळ जे ताचे पसून 23 किमी अंतराचेर आसा.

रेल्वे

मडगांव रेल्वे स्टेशन हें गोंयचे सगळ्यांत व्हड आनी व्यस्त स्टेशन आशिल्ल्यान ते कोंकण रेल्वे आनी दक्षीण पश्चीम रेल्वेच्या छेदनबिंदूचेर आशिल्ले रेल्वे जंक्शन आसा. सगळ्यो गाडयो मंडगांवा थांबतात. देखून जायते लोक पर्यटन थळां परस ट्रांझिट स्टॉप म्हूण ताचो उपेग चड करून करतात जे एक तर दक्षिणेक पाळोळें (38 किमी) वा बाणावली आनी कोलवा कडेन वता, जे सुमार स किलोमिटर पयस आनी लोकप्रिय पर्यटन थळां आसात.

रस्तो

मडगांव शाराक मंगळूर, उड्डुपी, भटकळ, कुमटा, कारवार, रत्नागिरी, मुंबय ह्या शारां कडेन राष्ट्रीय म्हामार्ग  66 (एनएच66) वरवीं रस्त्यान जोडलां. तशेंच मडगांवाक फोंडें आनी गोंय राज्यांतल्या हेर शांराक जोडपी रस्तो आसा.