Close

आपत्ती व्यवस्थापन

संपर्काची माहिती

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय,
माथानी साल्दाणा प्रशासकीय संकुल,
केटीसी बस स्थानकाजवळ,
मडगाव, दक्षिण गोवा जिल्हा, गोवा, भारत – 403601

दूरध्वनी: 0832-2794100