Close

आपत्ती व्यवस्थापन

संपर्क तपशील

दक्षिण गोवा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालय,
माथानी साल्डाना प्रशासकीय संकुल,
केटीसी बस स्टँड जवळ,
मडगांव, दक्षिण गोवा जिल्हा, गोवा, भारत –403601
दूरध्वनी क्रमांक- 0832-2794100