Close

एसटीडी आणि पिन कोड

जिल्हा एसटीडी कोड.

दक्षिण गोवा – 0832

जिल्ह्यातील पिन कोड.

स्थान पिन कोड
एपी डाबोलिम 403801
एपी टर्मिनल 403801
आगापूर आडपोई 403401
अगोंडा 403702
अम्बुलिं 403705
अॅम्बेलिम 403723
अमोना 403107
अकाऊएम 403601
अससोल्ड 403714
अससोलन 403701
अवेदें 403705
बाईंना 403802
चार जणांना अटक झाली 403703
बनस्ट्रीम 403107
बंदोरा 403401
बारसें 403703
बाटी 403704
बेनाऊलिं 403716
बेतालभातीम 403713
बेटावर 403401
बेटावर म्हणजे 403409
बैतुल 403723
भटपाल 403702
बोगमाळो 403806
बोरीं 403401
चकोर 403706
केलें 403704
कामुर्लीम 403718
काणकोण 403702
कॅननगुईनिं 403703
कॅन्सुलीम 403712
कार्मोना 403717
कॅव्हेलॉसीसीम 403731
केवोरीं 403714
चांदोर 403714
चिकलिम 403711
चिंचिनीम 403715
कोला 403702
कॉलम 403410
कॉव 403708
कॉर्टलिं 403710
कॉटिगॊन 403702
कुंकोळीम 403703
कुंडईम  म्हणजे 403115
कुंडईम 403115
करचोरेम 403706
करडी 403704
करती 403401
कर्तोरीं 403709
दावोर्लीम 403707
दरामपूर 403725
दुर्भात 403401
फर्मागुडी 403401
फातोर्डा 403602
फातोर्प 403703
गांधी बाजार जटिल मडगाव 403601
गॊडोंगरीं 403702
गोगोल 403601
गुदरडोलीम पस्सक 403714
लॉलिएम 403728
लॉलिएम पॉलिम 403728
लौटोळीम 403718
मॅकॅझन 403709
माजोर्डा 403713
मंगोर हिल 403802
मर्केल 403107
मर्दोळ 403404
मडगाव 403601
मोलकरनेम 403704
मोल्लेम 403410
मुरगाव 403803
मोरपिरला 403703
नागाव 403722
नावेळिं 403707
नावेळिं कॅम्प 403729
नेतोर्लीम 403704
निरंकाळ 403401
नुवेम 403604
ऑर्लीम 403724
पालोलेम 403702
पंचवाडी 403706
पीराला 403705
Poinguinim 403702
फोंडा कॅम्प 403401
प्रियोळ 403404
किला 403401
क्वेपेम 403705
क्वेरीम 403401
क्विरलपले 403706
रैया 403720
रिवोन 403705
आता 403804
सॅंडॉक्सएम 403702
संकोचले 403710
सांगूइम 403704
संत एस्तेवाम  403106
सेम-रचोल सोसा 403719
सेराउलिं 403708
सिगाव 403410
सर्वोई 403705
सेंट जोस डी रेल 403709
टळऊलिं 403707
ठाणे 403710
तिशीचा 403406
उगवेम 403704
उत्तरदा 403713
वड्डेम 403802
वाडेमनगर 403802
वलकिणी 403704
वनेलिं 403708
वरचा 403721
वास्को-द 403802
वाल्गुएम 403105
वेळिं 403723
वेल्सो पस्सक 403712
वेरेम डे फोंडा 403401
वेर्णा 403722
वरोडा 403703
क्सएल्देम 403705
क्सएलओना 403706
झुआरीनगर 403726