Close

जनसांखीकी

2011 च्या लोकसंख्येच्या स्थानिक लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार,

Demographic Label Value
क्षेत्र 1966 Sq Km
तालुक्यांची संख्या 7
गावांची संख्या 205