Close

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

उप विभागीय अधिकारी

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी फॅक्स
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री उदय प्रभूउपजिल्हाधिकारी आणि उप-विभागीय अधिकारी-1 (एसडीओ-आय) सल्टेसीsdm-salcete[dot]goa[at]nic[dot]in0832-2794145
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती रॉस्ले फर्नांडिसउपजिल्हाधिकारी आणि उप-विभागीय अधिकारी- 2 (एसडीओ- II), सॅल्केटेsdm-salcete[dot]goa[at]nic[dot]inदक्षिण गोवा जिल्हा, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा.0832-2794319
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री महादेव आर्यौडेकरउपजिल्हाधिकारी / उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) / उप-विभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), मोरगांवsdm-mormugao[dot]goa[at]nic[dot]in0832-2512688
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री रोहित कदमउपजिल्हाधिकारी / उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) / उप-विभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), क्यूपेमsdm-quepem[dot]goa[at]nic[dot]in0832-26622410832-2664353
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री राजू रघुनाथ देसाईउपजिल्हाधिकारी / उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) / उप-विभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), कनाकोनाsdm-canacona[dot]goa[at]nic[dot]in0832-26436960832-2643329
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री प्रशांत शिरोडकरउपजिल्हाधिकारी / उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) / उप-विभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), धारबोडोराdycol-dharband[dot]goa[at]nic[dot]in0832-26140360832-2614037
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री विशाल सी. कुंडई करउपजिल्हाधिकारी / उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) / उप-विभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), फोंडाsdm-ponda[dot]goa[at]nic[dot]in0832-23124690832-2312469

जिल्हा प्रशासन

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी फॅक्स
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी I अँजेलो ए जे फर्नांडिसअतिरिक्त जिल्हाधिकारी -I आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारीac1-south[dot]goa[at]nic[dot]inदक्षिण गोवा जिल्हा, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा.0832-2794423
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री जॉन्सन ब. फर्नांडिसअतिरिक्त जिल्हाधिकारी - IIIदक्षिण गोवा जिल्हा, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा.0832-2311000
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री सुरेंद्र एफ. नाईकअतिरिक्त जिल्हाधिकारी- IIac2-south[dot]goa[at]nic[dot]inदक्षिण गोवा जिल्हा, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा0832-2794483

उपजिल्हाधिकारी

परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी फॅक्स
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्रीमती रोशेल फर्नांडिस (अतिरिक्त शुल्क)उपजिल्हाधिकारी (एलए)dycla-south[dot]goa[at]nic[dot]inदक्षिण गोवा जिल्हा, मतन्य सालदनहा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा0832-2794317
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री परेश फाल देसाईउपजिल्हाधिकारी (आरईव्ही)dycrev-south[dot]goa[at]nic[dot]inदक्षिण गोवा जिल्हा, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा.
जिल्हा पुनर्प्राप्ती अधिकारी श्रीमती त्रिवेणी पैक वेलिपउपजिल्हाधिकारी, जिल्हा रिकवरी अधिकारी (डीआरओ)dycdro-south[dot]goa[at]nic[dot]inदक्षिण गोवा जिल्हा, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा.0832-2794372