Close

तहसील

7 Mamladar यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील पातळीवर Mamlatdar कार्यालये आहेत.

Mamlatdar कार्यालये कार्य

Mamlatdar कार्यालये कार्ये खालील गटामध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते.

 1. सामान्य प्रशासन
  • मासिक माहिती देणे.
  • विधानसभा प्रश्न.
  • चालेल प्रमाणित प्रती देणे.
  • प्रतिज्ञापत्रे.
  • नागरिकांची गा-हाणी.
  • देवस्थान वस्तू.
  • Communidade वस्तू.
  • भाडेकरु असोसिएशन.
  • आंबेडकर Awaz योजना.
  • 1 & चौदावा पासून जाहीर.
  • गोपनीय बाबी.
  • विधानसभा प्रश्न.
  • 20 कलमी कार्यक्रम.
 2. स्थापना
  • कर्मचारी रजा
  • गोपनीय अहवाल
  • सेवा पुस्तके, वाढ,
  • सेवा पुस्तक देखभाल,
  • कर्मचारी वाढ.
  • पेन्शन केस पेपर.
  • मिस. महत्त्वाचे आहे.
 3. महसूल वसुल
  • शासकीय अंतर्गत प्रकरणे. जकात कायदा.
  • डिफॉल्टर करण्यासाठी सूचना / वॉरंट जारी करणे.
  • पैसे चलनांवर देणे.
  • मनोरंजन कर संग्रह.
  • चित्रपटगृहे आणि व्हिडिओ पार्लर तपासणी.
 4. महसूल प्रशासन
  • जमीन कर.
  • सरकार अतिक्रमण. जमीन ..
  • Communidade जमिनीवर अतिक्रमण.
  • विक्री कृत्य आकडेवारी अहवाल.
  • रुपांतरण अहवाल.
  • सीआरझेड उल्लंघन.
  • जमीन उत्परिवर्तने.
  • बेकायदेशीर रूपांतरण.
  • माट्रिझ.
 5. न्यायालयीन प्रकरणे
  • एलआरसी कायदा प्रकरणे.
  • प्रकरणे कायदा Mundcar.
  • वहिवाट कायदा प्रकरणे.
  • वहिवाट खरेदी.
 6. न्यायालयीन प्रकरणे
  • ममलतदार न्यायालय कायदा प्रकरणे.
  • कोटी. पीसी प्रकरणे.
  • ध्वनी परवानगी
  • बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्ड
  • ओळख परेड.
  • घोषणा संपणारा.
  • कायदा धूम्रपान.
  • नॉन-जैव होणा-या कार्य करतात.
  • उशीरा जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा.
 7. प्रमाणपत्रे
  • निवास प्रमाणपत्र.
  • जातीचा दाखला.
  • उत्पन्नाचा दाखला.
  • ताबा प्रमाणपत्र.
  • साँलव्हन्सी प्रमाणपत्र.
  • अंतर प्रमाणपत्र
  • माट्रिझ प्रमाणपत्र.
 8. निवडणूक कार्यवाही करणे.
  • लोकसभा निवडणूक
  • विधानसभा निवडणूक कार्य
  • पंचायत निवडणूक.
  • नगर परिषदेच्या निवडणूक
  • ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक
  • सहकारी बँका आणि संस्था निवडणूक
  • आठ विधानसभा मतदारसंघाचे मतदारयादीतील नोंदीची आवृत्ती
  • निवडणूक मतदार याद्या सारांश आवृत्ती
  • सर्व आठ विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार छायाचित्रण
  • निवडणूक रोल नावे पडताळणी
  • निवडणूक नोंदणी काम
 9. जनगणना
  • लोकसंख्या जनगणना.
  • कृषी जनगणना.
  • थेट स्टॉक जनगणना.
 10. जमीन महसूल कोड
  • जमीन कर.
  • जमीन रूपांतरण
  • सीमा
  • विभाजन
  • बदल
  • माट्रिझ.
 11. खाती
  • कर्मचारी पगार बिले.
  • स्टेशनरी आवश्यकता.
  • उत्सव आगाऊ.
  • कार्यालय खर्च.
  • एलटीसी हक्क ,.
  • वसुलीसाठी.
  • वाहन खर्च.