दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
दिशा तिसऱ्या बैठकीचे मिनिटे 12/06/2018 डाउनलोड(2 MB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(2 MB)
डी ई आय ए ए दुसऱ्या बैठकीचे काही मिनिटे 31/05/2018 डाउनलोड(891 KB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(891 KB)
दिशा (दक्षिण गोवा) 01/09/2018 डाउनलोड(1 MB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(1 MB)
बैठकीचे डेक चौथे मिनिटे 02/03/2018 डाउनलोड(628 KB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(628 KB)
बैठकीच्या तिसऱ्या मिनिटास डीईएसी 02/02/2018 डाउनलोड(693 KB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(693 KB)
बैठक डीईएसी दुसऱ्या मिनिटे 19/01/2018 डाउनलोड(421 KB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(421 KB)
डीईएसी बैठकीचे पहिले मिनिट 27/12/2017 डाउनलोड(793 KB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(793 KB)
शस्त्रास्त्र नियम 2016 04/09/2018 डाउनलोड(2 MB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(2 MB)
आर्म्स कायदा 1959 04/09/2018 डाउनलोड(455 KB)
वैकल्पिक फाइल : डाउनलोड(455 KB)
ग्राहक संरक्षण कायदा 1 9 86 05/07/2018 डाउनलोड(474 KB)