Close

नगरपालिका

 

Name Address Phone No
नगरपालिका कानाकोना मुख्य अधिकारी, कानाकोना नगर परिषद 0832-2643358
नगरपालिका कुंकळेम मुख्य अधिकारी, कुंकळेम नगर परिषद 0832-2763224
सांगेम नगर परिषद मुख्य अधिकारी, सांगेम नगर परिषद 0832-2604227
नगर परिषद कौर्चेर-ककोरा मुख्य अधिकारी, कूर्चाम-कोकोरा नगर परिषद 0832-2650547
नगरपालिका क्यूपेम मुख्य अधिकारी, क्यूपेम नगरपालिका 0832-2662207
नगरपरिषद मुरगांव मुरगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी 0832-251236
नगरपालिका मडगाव मुख्य अधिकारी, मडगाव नगर परिषद 0832-2715175