Close

हेल्पलाईन क्रमांक

सेवा हेल्पलाईन क्रमांक
जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष 0832-2794100
नागरिकांसाठी हेल्पलाईन
0832-2794100
पोलिस 100
माहिलांसाठी 1091
रुग्णवाहिका 108/102
विद्यूत हेल्पलाईन 1912
पाणी पुरवठा 137