Close

हेल्पलाईन

सेवा हेल्पलाईन क्रमांक
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियंत्रण कक्ष 0832-2794100
नागरिक हेल्पलाईन 
0832-2794100
पोलीस 100
महिला हेल्पलाईन 1091
रुग्णवाहिका 108/102
वीज हेल्पलाईन 1912
पाणीपुरवठा 137