Close

धूम्रपान मुक्त जिल्हा 2015

वर्ष: 2015

दक्षिण गोवा जिल्हा गोंयच्या मुख्य सचिव यांनी ‘धूम्रपान मुक्त’ जिल्हा घोषित केले.

Award Type : Gold

द्वारे पुरस्कार:

गोवा सरकार

विजेता संघाचे नाव:

दक्षिण गोवा जिल्हा

प्रमाणपत्रे : पहा (202 KB)
स्थान: गोवा