Close

जिल्हा प्रशासन

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हा प्रशासन
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी I अँजेलो ए जे फर्नांडिस अतिरिक्त जिल्हाधिकारी -I आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी ac1-south[dot]goa[at]nic[dot]in 0832-2794423 दक्षिण गोवा जिल्हा, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा.
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री जॉन्सन ब. फर्नांडिस अतिरिक्त जिल्हाधिकारी - III 0832-2311000 दक्षिण गोवा जिल्हा, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा.
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री सुरेंद्र एफ. नाईक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी- II ac2-south[dot]goa[at]nic[dot]in 0832-2794483 दक्षिण गोवा जिल्हा, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय काँप्लेक्स, मडगाव, गोवा