आपत्ती व्यवस्थापन कायदे आणि नियम

आपत्ती व्यवस्थापन कायदे आणि नियम
शीर्षक दिनांक डाउनलोड / दुवा
आपत्ती व्यवस्थापन नियम 2007 01/01/2007 डाउनलोड(202 KB)
आपत्ती व्यवस्थापन एसडीआरएफ नियम आणि नियम 08/04/2015 डाउनलोड(202 KB)
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 01/01/2005 डाउनलोड(202 KB)