Close

आठवा राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा 2018

नॅशनल व्होटर डे सेलिब्रेशन 2018 अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी सन्मानित केले
प्रतिमा पहा राष्ट्रीय मतदार दिन साजरीकरण 2018 - विहंगावलोकन
राष्ट्रीय मतदार दिन साजरीकरण 2018 - प्रमाणपत्र सत्र
प्रतिमा पहा राष्ट्रीय मतदार दिन साजरीकरण 2018 - प्रमाणपत्र देणे
राष्ट्रीय मतदार दिन साजरीकरण 2018 - प्रतिनिधींचा सन्मान करणे
प्रतिमा पहा राष्ट्रीय मतदार दिन साजरीकरण 2018 - आदर