Close

महाविद्यालय / विद्यापीठ

सेंट ज्यूडिश हायस्कूल

Betalbatim

ईमेल : stjudesbet[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0832-2880035

होली स्पीरिट इन्स्टिट्यूट

मडगाव

ईमेल : hsimarg62[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 0832-2714762