Close

जात प्रमाणपत्र

जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी: –

 • दस्तावेज खालील पाठवावा विहित अर्ज मध्ये लागू करा: –
 • अर्जदाराच्या जन्म प्रमाणपत्र. [स्वत: साक्षांकित]
 • अर्जदाराच्या वडील जन्म प्रमाणपत्र किंवा वडिलांच्या बाजूला कोणत्याही नातेवाईक. [स्वत: साक्षांकित]
 • सोडल्याचा दाखला आणि सत्य प्रमाणपत्र शाळेच्या अधिका-जारी अर्जदाराची शाळा. [स्वत: साक्षांकित]
 • की अर्जदाराच्या वडील किंवा आजोबा दर्शवित आहे दस्तऐवज जाती / जमाती / इतर मागासवर्गीय सरकारने अधिसूचित आहेत. [स्वत: साक्षांकित]
 • की अर्जदार / अर्जदारांना कुटुंब दर्शवित आहे दस्तऐवज अगोदर 19/02/1968 [SC / ST] गोव्यात राहणा होते. [स्वत: साक्षांकित]
 • स्वत: घोषणापत्र.
 • समाज प्रमाणपत्र. [स्वत: साक्षांकित]
 • विवाहित स्त्री बाबतीत संबंधित Mamlatdar (मूळ) तलाठी राहण्याचा पहिले स्थान अहवाल अहवाल सोबत तलाठी अहवाल.
 • विवाहित व्यक्ती बाबतीत विवाह प्रमाणपत्र. [स्वत: साक्षांकित]
 • आधार कार्ड / मतदार कार्ड (जर असेल तर). [स्वत: साक्षांकित]
 • उत्पन्नाचा दाखला मागील 3 वर्षे सक्षम प्राधिका-याने दिले. (ग्राम पंचायत / नगरपालिका / CCP)
 • त्यानंतर प्रक्रिया अधिक तपशीलासाठी, प्रेमळ कायदा 2013 (सार्वजनिक सेवा कालबद्ध वितरण नागरिक अधिकार) गोवा पहा.

भेट द्या: https://goaonline.gov.in

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय संकुल, केटीसी बस स्थानकाजवळ, मडगाव, दक्षिण गोवा जिल्हा, गोवा, भारत – 403601
स्थान : दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय संकुल | शहर : मडगाव | पिन कोड : 403601
दूरध्वनी : 0832-2794100