Close

उत्पन्न प्रमाणपत्र

अंतर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी: –

 • मामलदार करण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करा.
 • मतदान कार्ड / आधार कार्ड (फक्त ओळखीचा पुरावा म्हणून). [स्वत: साक्षांकित]
 • विवाह प्रमाणपत्र (विवाहित व्यक्ती बाबतीत) (जर असेल तर). [स्वत: साक्षांकित]
 • पासपोर्टची पत (आवश्यक नाही). [स्वत: साक्षांकित]
 • स्वत: घोषणापत्र.
 • शासकीय तर. कर्मचारी – सेवा पुस्तक, पेन्शन पुस्तक / ऑर्डर. [स्वत: साक्षांकित]
 • अर्जदाराच्या जन्म प्रमाणपत्र. [स्वत: साक्षांकित]
 • शाळा सोडल्याचा दाखला. [स्वत: साक्षांकित]
 • अशा इतर दस्तऐवज नावे फरक दर्शवित आहे पण मला व चौदावा फॉर्म आणि भेद प्रमाणपत्र उत्परिवर्तन अमलात आणणे पुरावा नाही.
 • टीप: हे दस्तऐवज तलाठी अहवाल आधार आहेत
 • त्यानंतर प्रक्रिया अधिक तपशीलासाठी, प्रेमळ कायदा 2013 (सार्वजनिक सेवा कालबद्ध वितरण नागरिक अधिकार) गोवा पहा.

भेट द्या: https://goaonline.gov.in

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय संकुल, केटीसी बस स्थानकाजवळ, मडगाव, दक्षिण गोवा जिल्हा, गोवा, भारत – 403601
स्थान : दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय संकुल | शहर : मडगाव | पिन कोड : 403601
दूरध्वनी : 0832-2794100