Close

अधिवास प्रमाणपत्र

अधिवास प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी: –

  • विहित अर्ज जिल्हा दंडाधिकारी लागू करा (परिशिष्ट एक्स)
  • निवास प्रमाणपत्र (5 वर्षे व त्या वरील संबंधित Mamlatdar पासून) [स्वत: साक्षांकित]
  • शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र. [स्वत: साक्षांकित]
  • ओळखीचा पुरावा उदा मतदार कार्ड, पॅन कार्ड, वाहन परवाना, पासपोर्ट प्रत, आधार कार्ड, इ (कोणतेही एक). [स्वत: साक्षांकित]
  • 2 फोटो (पासपोर्ट आकाराचा).
  • स्टॅम्प पेपर – 50 / प्रतिज्ञापत्र.
  • विहित प्रक्रिया शुल्क. (लागू)
  • जन्म प्रमाणपत्र / शाळा सोडल्याचा दाखला. [स्वत: साक्षांकित]

भेट द्या: https://goaonline.gov.in

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय संकुल, केटीसी बस स्थानकाजवळ, मडगाव, दक्षिण गोवा जिल्हा, गोवा, भारत – 403601
स्थान : दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय संकुल | शहर : मडगाव | पिन कोड : 403601
दूरध्वनी : 0832-2794100