Close

शस्त्र परवाना हस्तांतरण

एआरएम परवाना हस्तांतरण: –

 • परवाना अधिकार परवाना मंजूर होऊ शकते –
 • परवानाधारक कायदेशीर वारस, मृत्यूनंतर; किंवा
 • अन्य कोणत्याही बाबतीत, परवानाधारक सत्तर वर्षे किंवा त्याला नामांकन कोणत्याही कायदेशीर वारस, जे आधी होईल वीस-fiveyears साठी बंदुक, धारण वर वय पूर्ण वर:
 • नियम 12 ह्या नियमाच्या समाविष्ट असलेल्या तरतुदी अंतर्भूत असले तरी, कायदा आणि ह्या नियमांमध्ये पात्रता अटी सांगितले कायदेशीर वारस पूर्ण करून तर licensingauthority अशा कायदेशीर वारस परवाना मंजूर होऊ शकते केलेल्या आणि पोलीस अहवाल नाही प्रतिकूल शेरा आहेत .
 • खालील एक परवानाधारक एकापेक्षा अधिक कायदेशीर वारस मागे नाही आणि कायदेशीर वारस मृत हात किंवा हात कायम स्वत: ला मध्ये निर्णय कोठे, इतर सर्व कायदेशीर वारसांनी नामांकन कायदेशीर वारसांना एक परवाना अर्ज करू शकता उप-rulealong दस्तऐवज, बहुदा: –
  • उर्वरित कायदेशीर वारस पासून ना-हरकत एक घोषणा;
  • एक क्षतिपूर्ती बंधपत्र परवाना आणि त्यानंतर मान्यताप्राप्त हात किंवा हात पूर्ण तपशील देऊन अर्जदाराने अंमलात; आणि
  • मृत परवानाधारक मृत्यू प्रमाणपत्राची एक प्रत.
 • कायदेशीर वारस मृत परवानाधारक परवाना वर मान्यताप्राप्त हात किंवा हात विल्हेवाट लावणे निर्णय कोठे, ते अशा अधिकार परवानगी वेळेत, हात किंवा हात विक्री मर्यादित कालावधीसाठी परवानगी देण्याची परवाना अधिकार लागू होऊ शकते, कोणत्याही परवाना विक्रेता किंवा ह्या नियमांमध्ये एक हात तो प्रदेश ताब्यात घेतला हक्क इतर कोणत्याही व्यक्तीस.
 • Explanation.-
 • हा नियम हेतूंसाठी, ‘कायदेशीर वारस’ पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, मुलगा-सून, सून, भाऊ, बहिण आणि परवानाधारक किंवा मृत परवानाधारक नातवंडे समावेश आहे.

भेट द्या: https://southgoa.gov.in/

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय संकुल, केटीसी बस स्थानकाजवळ, मडगाव, दक्षिण गोवा जिल्हा, गोवा, भारत – 403601
स्थान : दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, माथानी साल्दाणा प्रशासकीय संकुल | शहर : मडगाव | पिन कोड : 403601
दूरध्वनी : 0832-2794100